ảnh danh mục
Ban lãnh đạo
Ban tổng giám đốc
Ban tổng giám đốc

 

Ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài

Tổng Giám đốc

Ông Vũ Thanh Long

Phó Tổng giám đốc

 

Ông Nguyễn Thế Văn

Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Thái Bảo

Phó Tổng giám đốc

Bà Triệu Thị Hồng Hạnh

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Đình Hưng

Phó Tổng giám đốc