ảnh danh mục
Ban lãnh đạo
Ban tổng giám đốc
Ban tổng giám đốc

 

ÔNG NGUYỄN SỸ DUY HOÀI
TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG VŨ THANH LONG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ TRIỆU THỊ HỒNG HẠNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN THẾ VĂN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG TRẦN THÁI BẢO
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ NGUYỄN THỊ KIM DUNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC