ảnh danh mục
Giới thiệu chung
Công ty cổ phần tu tạo và Phát triển nhà
Công ty cổ phần tu tạo và Phát triển nhà

Lịch sử phát triển xuyên qua hai thế kỷ 20 - 21 (1960-2020) của Công ty Sửa chữa nhà cửa Hà Nội trước đây và nay là Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà đã có 60 năm cùng với những năm tháng hào hùng của thủ đô Hà Nội.

Tiền thân là Công ty Sửa chữa nhà cửa Hà Nội được thành lập năm 1960 theo quyết định thành lập số 732/UB/TCCQ ngày 10/11/1960 của UBND Thành phố Hà Nội, đến năm 1991 đổi tên thành Công ty Tu tạo và Phát triển nhà theo Quyết định số 1301/QĐ/TCCQ ngày 27/7/1991 và Quyết định thành lập Công ty số 180/QĐUB ngày 16/01/1993 của UBND thành phố Hà Nội. 

Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là doanh nghiệp hạng I. Được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà theo Quyết định số 1790/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội.

Lịch sử phát triển xuyên qua hai thế kỷ 20 - 21 (1960-2020) của Công ty Sửa chữa nhà cửa Hà Nội trước đây và nay là Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà đã có 60 năm cùng với những năm tháng hào hùng của thủ đô Hà Nội.

Tiền thân là Công ty Sửa chữa nhà cửa Hà Nội được thành lập năm 1960 theo quyết định thành lập số 732/UB/TCCQ ngày 10/11/1960 của UBND Thành phố Hà Nội, đến năm 1991 đổi tên thành Công ty Tu tạo và Phát triển nhà theo Quyết định số 1301/QĐ/TCCQ ngày 27/7/1991 và Quyết định thành lập Công ty số 180/QĐUB ngày 16/01/1993 của UBND thành phố Hà Nội. 

Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là doanh nghiệp hạng I. Được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà theo Quyết định số 1790/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội.

Lịch sử 60 năm tồn tại phát triển của Công ty sửa chữa nhà cửa Hà Nội, Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà nối tiếp hiện nay là một bản hùng ca tập thể, là niềm tự hào, sự tích lũy nhiều cống hiến, công lao của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân viên, những chiến sĩ thi đua, lao động giỏi, tổ lao động xã hội chủ nghĩa ... dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Sửa chữa nhà cửa Hà Nội trước đây, Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà hiện nay.
 
Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của Công ty có những khó khăn thử thách gay gắt khác nhau. Sức mạnh tập thể, trí tuệ của lãnh đạo Công ty lại thêm một lần được phát huy, thể hiện rõ bản lĩnh của những người chiến sĩ trên mặt trân xây dựng, bảo tồn, tu tạo làm đẹp Thủ đô.
 
Truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết xây dựng của Công ty xuyên suốt 60 năm qua là động lực cổ vũ về mặt tinh thần, cộng với sự vươn lên không ngừng trong việc tiếp nhận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới trong xây dựng, trong quản lý đã từng bước nâng cấp Công ty tiến đến có một thương hiệu, có một chỗ đứng trong thị trường và trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hiện nay. Ngọn lửa truyền thống của Công ty vẫn tiếp tục tỏa sáng.
CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ