ảnh danh mục
Tin tức
CÔNG TY CP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT BẦU CÁC CHỨC DANH "CHỦ TỊCH HĐQT, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC" VÀ BỔ NHIỆM LẠI CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024-2029

          Sáng ngày 23/5/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà, Lễ công bố Nghị quyết bầu các chức danh Lãnh đạo “Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc” và bổ nhiệm lại các chức danh Quản lý Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ chức.

          Tới dự Lễ công bố các chức danh Lãnh đạo, Quản lý Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty. Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT đã thay mặt cho các Lãnh đạo, Quản lý nhiệm kỳ 2024-2029 cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng giao phó. Ông cũng nêu ra những kế hoạch phải thực hiện sắp tới, mong muốn nhận được sự ủng hộ của toàn bộ CBNV cùng đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

          Một số hình ảnh tại Lễ công bố Nghị quyết bầu các chức danh Lãnh đạo “Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc” và bổ nhiệm lại các chức danh Quản lý Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Ban Lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Bổ nhiệm lại các chức danh Quản lý Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

        Chia tay thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

          Cũng tại buổi lễ, Công ty đã tổ chức chia tay Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Các thành viên đã có nhiều đóng góp cho sự ổn định và phát triển của Công ty trong suốt nhiệm kỳ. Dù ở vị trí công tác nào, Công ty luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía Nguyên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE CTP.CP

Thư viện video

Hoạt động công ty 2
Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty
Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty
VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

Thư viện ảnh

Album phong cảnh đẹp

Album phong cảnh đẹp

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty

Hoạt động công ty